Uważaj na psy! - KPP w Rypinie

Uważaj na psy!

Uważaj na psy!

Data publikacji 18.09.2015

Uważaj na psy!

 

 

            Aby uniknąć pogryzienia przez bezpańskie psy pamiętaj:

 

 • Nigdy nie dotykaj i nie głaszcz bezpańskich lub obcych psów bez zgody właściciela,
 • Nie zbliżaj się do suki ze szczeniętami,
 • Nie przeszkadzaj psu w jedzeniu,
 • Nie zabieraj przedmiotów pilnowanych przez psa,
 • Nie drażnij psa, nie rzucaj w nie kamieniami lub innymi przedmiotami.

 

 

Właściwe postępowanie podczas ataku psa:

 

 • Stań, nie uciekaj,
 • Nie patrz psu prosto w oczy
 • Staraj się zachować spokój, nie krzycz, spokojnie próbuj oddalać się w bezpieczne miejsce
 • Nie odwracaj się do psa tyłem (duży pies jest w stanie przewrócić nawet dorosłą osobę),
 • Ustaw się do psa bokiem na lekko rozstawionych nogach (to pozwala lepiej utrzymać równowagę)
 • Gdy zostaniem zaatakowany przez psa włóż mu do pyska jakikolwiek niesiony przez siebie przedmiot np. parasol, teczka, kurtka lub jakaś inna część garderoby owinięta wokół ręki
 • Jeśli atakujący pies przewróci Cię przyjmij pozycję „żółwia”

- spleć dłonie (palce schowaj do zewnątrz)

- schowaj kciuki do środka dłoni

- załóż ręce na kark

- kucnij

- przyciągnij głowę do kolan

 • Jeśli ugryzł Cię pies i uciekł postaraj się zapamiętać jego wygląd, ewentualnie wygląd jego właściciela
 • Staraj się zlokalizować posesję, miejsce z którego wyszedł pies

 

Po ugryzieniu przez psa natychmiast zwróć się o pomoc i poradę lekarza.

 

Wybrane artykuły z Kodeksu Wykroczeń i ustaw szczególnych:

 

Art. 77 – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych  albo nagany

 

Art. 78 – Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę  do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany

 

Art. 108 – Kto szczuje psem człowieka podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany

 

Art. 144§1 – Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114; z późniejszymi zmianami)

 

 

Art. 37a – 1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek zwierzęcia.

 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 

mł. asp. Mariusz Wojciechowski