Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - KPP w Rypinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 18.09.2015

Nazwa jednostki:
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite)
  • Poradnictwo Specjalistyczne - Starostwo Powiatowe w Rypinie (ul. Warszawska 38, I piętro, 87-500 Rypin p.117 Tel./fax: 54 280 3641, Tel./512 102 536, e-mail: pcprrypin@poczta.fm)

Formy świadczonego poradnictwa:

  • Poradnictwo Prawne i Psychologiczne.