Niebezpieczne petardy - KPP w Rypinie

Niebezpieczne petardy

Niebezpieczne petardy

Data publikacji 18.09.2015

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych

Co roku na terenie kraju Policja notuje przypadki uszkodzeń ciała i poparzeń spowodowane nieumiejętnym bądź nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi. Zachowajmy więc podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu
z tej atrakcji. Szczególną uwagę zwróćmy na dzieci i nie pozwólmy by to one odpalały fajerwerki.

Dlatego apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci oraz wszystkich użytkowników fajerwerków i petard o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.


Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach
i bazarach. Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni
to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.

  • Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy.Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.
  • Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.
  • Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi.Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
  • Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się.
  • Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.
  • Oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku.  • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.wyk. mat. KGP

kom. Dariusz Rutkowski