KONTAKT - Kontakt - KPP w Rypinie

KONTAKT

 
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
87- 500 Rypin, ul. Piłsudskiego 19

tel. (0 - 54) 230 8200; sekretariat komendanta (0-54) 230 8205
e-mail: dyzurny-rypin@bg.policja.gov.pl

 

Informacja dla obywateli:

Komendant Powiatowy Policji w Rypinie
mł. insp. Paweł Cichacki

w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-16.30

 

DANE KONTAKTOWE:

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

asp. sztab. Dariusz Laskowski 
tel. 54 230 8216

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

asp. sztab. Wojciech Blonkowski
tel. 54 230 8209
 
Sekretariat Wydziału Kryminalnego
 
Sekretariat tel. (0 54) 230 8244
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinsp. Izabela Skirzyńska
tel. 54 230 8241
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 
asp. sztab. Janusz Dąbrowski
tel. 54 230 8218

Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
 
Anna Ożdżyńska
tel. 54 230 8208
e-mail: anna.ozdzynska@bg.policja.gov.pl
 
Barbara Biernat
tel. 54 230 8205
 
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
 
Grażyna Zabłocka
tel. 54 230 8231
e-mail: grazyna.zablocka@bg.policja.gov.pl

Zespół ds. Łączności i Informatyki

Paweł Kamiński
tel. 54 230 8206
e-mail: pawel.kaminski@bg.policja.gov.pl
 
Edward Staszewski
tel. 54 230 8252
e-mail: edward.staszewski@bg.policja.gov.pl

e-mail: informatyka-rypin@bg.policja.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

asp. Dorota Rupińska
tel. 54 230 8209, 515-031-268

e-mail: dorota.rupinska@bg.policja.gov.pl
 

 

 

Autor: Edward Staszewski
Publikacja: Edward Staszewski