Debata społeczna z mieszkańcami Rypina - Wiadomości - KPP w Rypinie

Wiadomości

Debata społeczna z mieszkańcami Rypina

Data publikacji 13.06.2019

Debaty z mieszkańcami to dobra okazja do wymiany spostrzeżeń i wyrażenia swojej opinii na temat bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. Kolejna taka debata, która zorganizowali policjanci odbyła się w sali kina „Bałtyk „ w Rypinie, a jej tematem było bezpieczeństwo seniorów.

We wtorek (11.06.19r) w sali kina „Bałtyk” w Rypinie z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie oraz Burmistrza Miasta Rypin odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczny senior”. Jej adresatami byli mieszkańcy Rypina w wieku senioralnym.  

W pierwszej części spotkania policjanci przypomnieli zebranym zasadę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.  Następnie zostały zaprezentowane słuchaczom zagadnienia związane z ich bezpieczeństwem. Zostały omówione prawa konsumentów oraz możliwe zagrożenia, ale także wskazania jak postępować w sytuacji, gdy już daliśmy się oszukać.   Policjanci oraz zaproszeni goście prezentowali zebranym sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz tłumaczyli jak unikać wszelkich zagrożeń. Zostało także omówione bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Na koniec był czas na dyskusję. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzi i zadawania pytań, na które odpowiadali przedstawiciele różnych instytucji. Debata pozwoliła na poznanie oczekiwań społeczeństwa oraz wymianę informacji między policją, a mieszkańcami. Złożone wnioski przez uczestników debaty pozwolą funkcjonariuszom ukierunkować swoje działania na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Autor: st. asp. Dorota Rupińska
Publikacja: st. asp. Dorota Rupińska
 • uczestnicy debaty oraz zaproszeniu goście siedza na widowni w sali kina
 • policjantka na scenie zapowiada debat, w tle widać siedzących prelegentów
 • na zdjęciu widoczny jest ekran, na którym wyświetlany jest film
 • jeden z prelegentów stoi przy mównicy
 • funkcjonariusz z komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej prowadzi prelekcje przy mównicy
 • jeden z uczestników debaty siedzący na widowni udziela wypowiedzi
 • jeden z prelegentów siedzący na widowni udziela wypowiedzi
 • policjant siedzący na widowni udziela odpowiedzi na zadawane pytania
 • siedzący na widowni słuchacze zadają pytania
 • siedząca na widowni kobieta zadaje pytania
 • scena na której siedzą prelegenci oraz widoczna jest również widownia
 • przy mównicy stoi przedstawiciel urzędu miasta w Rypinie oraz komendant Powiatowej policji w Rypinie
 • policjant zbiera enkiety od uczestników debaty po jej zakończeniu