Odprawa roczna z udziałem I Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji - Wiadomości - KPP w Rypinie

Wiadomości

Odprawa roczna z udziałem I Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 11.01.2018

Szef rypińskiej policji mł. insp. Paweł Cichacki przeprowadził odprawę roczną podsumowującą pracę rypińskich policjantów w 2017 roku. W spotkaniu wziął udział I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Wczoraj (10.01) w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano pracę rypińskich policjantów za 2017 roku. W odprawie uczestniczył I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz policjanci i pracownicy rypińskiej komendy. Na zaproszenie kierownictwa jednostki przybyli również: Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyński, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Cegłowski, Wójt Gminy Rogowo Barbara Nowakowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie mł. bryg. Robert Wiśniewski oraz Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rypin Monika Kalinowska.

Odprawa rozpoczęła się od meldunku złożonego Pierwszemu Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosławowi Elszkowskiemu przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Rypinie asp. sztab. Dariusza Laskowskiego.  

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Rypinie mł. insp. Paweł Cichacki przedstawił stan bezpieczeństwa powiatu i podsumował wyniki pracy policjantów za 2017 rok. Ogólnie  w ubiegłym roku na terenie powiatu odnotowaliśmy mniej zdarzeń kryminalnych niż w roku 2016, natomiast doszło do nieznacznego wzrostu wypadków drogowych i kolizji głównie z powodu nadmiernej prędkości.

W dalszej części odprawy, głos zabrał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który wysoko ocenił pracę rypińskich funkcjonariuszy. Podkreślił, że rypińska jednostka pod względem wykrywalności przestępstw znajduje się w czołówce województwa. Komendant podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki oraz życzył sukcesów w dalszej służbie. Jednocześnie zaznaczył, że nie pracujemy dla statystyki, ale dla społeczeństwa. Dlatego nasze działania powinny być szybkie, sprawne i skuteczne. 

Za dobre wyniki, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz dotychczasową współpracę podziękowali również obecni na odprawie goście.

Autor: asp. Dorota Rupińska
Publikacja: asp. Dorota Rupińska