KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Rypinie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Kierownictwo
Komendy Powiatowej Policji w Rypinie
 
 
Komendant Powiatowy Policji w Rypinie
mł. insp. Paweł Cichacki
e-mail: komendant-rypin@bg.policja.gov.pl
 
 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie
mł. insp. Mirosław Dąbrowski
 
 
 
 

 
 
 


 
Autor:
Publikacja: